Nieuwsbrief

Producties bezoeken

Lof der Zotheid

Op 12 september staat erfgoedpodium De Stenen Kamer in het licht van Lof der Zotheid, de bekende satire van Erasmus, Nederlands belangrijkste humanist aller tijden. Zijn genadeloze, maar vrolijk makende kritiek op zijn tijdgenoten was direct al een bestseller, gevolgd door vele herdrukken en vertalingen door de eeuwen heen. Na 500 jaar is het tijd voor een muzikale ode aan Erasmus. 

Lof der Zotheid is hilarisch muziektheater in de openlucht. De historische Stenen Kamer vormt letterlijk het podium voor de spetterende dialoog tussen Ratio en Zotheid. Storytellers produceert Lof der Zotheid in opdracht van de stichting Cultuur Vroondaal. De tekst van Piet Boogaards en de muziek van Adriaan Noordergraaf vormen de basis voor een avond lang lachen en nadenken. De regie is in handen van Jessica Fuchs.

Sinds de publicatie van Lof der Zotheid in 1511, is dit wereldberoemde boek nog niet eerder verwerkt tot een theaterstuk met zang en dans. Treffend dat dit nu gaat gebeuren op erfgoedpodium De Stenen Kamer in Den Haag. Maar vanwaar dit initiatief? Het is de verwondering over de actualiteit van deze satire uit de Vroeg-Renaissance. Want zoals Erasmus al felle kritiek leverde op de wereld om zich heen, zo laait anno 2015 de discussie over de vrije meningsuiting weer op.

Als hervormer wilde Erasmus gehoord worden in zijn pleidooi voor waarheidszin, tolerantie en vreedzaamheid. Maar hoe kon hij als respectabel geleerde buiten schot blijven met zijn genadeloze aanval op de decadente kerken, de machtswellustige vorstenhuizen, de verwaande staatslieden en wetenschappers, de egoïstische kooplieden en domme burgermensen?

Heel slim, hij verzon een list: hij liet de nar Moria voor hem spreken. Deze Vrouwe Zotheid geeft iedereen er flink van langs. Sarcastisch prijst ze wat er allemaal mis is in de maatschappij. Tegelijkertijd bejubelt zij zichzelf met een lofrede op Zotheid, want alleen zij, dwaasheid, kan de sombere realiteit opvrolijken en draaglijk maken. In de gedaante van deze nar houdt Erasmus de mensheid een spiegel voor. Een lachspiegel? Er zijn maar weinig maatschappijkritische boeken die je zo laten grinniken als Lof der Zotheid.

Theaterstuk Lof der Zotheid is geen bewerking van de tekst van Erasmus, maar een daaraan gerelateerd concept. De roemruchte monoloog van Vrouwe Zotheid maakt plaats voor een spetterende dialoog tussen Ratio en Zotheid. Man en vrouw bestoken elkaar met rede en gevoel, maar theologische en politieke discussies laten zij tijdens De Stenen Kamer Theaterdag 2015 buiten beschouwing. 

Informatie / omschrijving

Lof der Zotheid
Type
muziektheater
Periode
12 Sep 2015 - 12 Sep 2015
Bezoek de website Koop tickets

Contactformulier